Honduras

Honduras_flag_300Oficiální název je Honduraská republika (República de Honduras).

Jméno Honduras, jež zemi dali Španělé, znamená ve španělštině hluboký záliv. Honduras hraniční s Guatemalou na severozápadě, se Salvadorem na jihozápadě a Nikaraguou na jihovýchodě. K Hondurasu patří několik menších ostrovů.

Země má přístup k Tichému i Atlantickému oceánu. Tichý oceán se dotýká honduraského pobřeží na jihu země zálivem Fonseca, Atlantik vybíhá do Honduraského zálivu. Významnější řeky odvádějící vodu do Atlantiku jsou Coco, Patuca a Ulúa, do Pacifiku se vlévá např. řeka Choluteca. Největší přírodní jezero v zemi je Yojoa.

Více jak 65% povrchu země je horského charakteru s průměrnou nadmořskou výškou 1000 m n. m.

Rozloha Hondurasu je 112 000km čtverečních, žije zde 8,725 milionu obyvatel, měnou je lempira.

Úředním jazykem je španělština, užívá se ale i angličtina a původní indiánské jazyky.

Hlavním městem je Tegucigalpa, jehož název pochází z výrazu Taguz-galpa indiánského jazyka Nahuatl a lze jej přeložit jako „stříbrné kopce“.

Nejzajímavější místa: Rezervace Río Plátano – zahrnuje zbytky jednoho z posledních tropických deštných pralesů se střední Americe. Vyznačuje se bohatou flórou i faunou. V hornaté krajině, která se svažuje se karibskému pobřeží, si asi dva tisíce původních obyvatel uchovalo svůj tradiční způsob života.

Copán – Rozsáhlé ruiny Copánu, jednoho z nejdůležitějších míst mayské civilizace a hlavního města říše v 5. až 9. stol., byly vykopány až v 19. století. Zbytky pyramid, teras, schodišť, náměstí a soch mayských panovníků odhalují tři hlavní stadia vývoje města předtím, než bylo začátkem 10. století opuštěno.

images

Něco z historie: Pro západní civilizaci byla země objevena Kryštofem Kolumbem, který spatřil břehy Hondurasu v roce 1502 během jedné ze svých objevitelských cest. Po španělském objevení oblasti se země brzy stala součástí španělského impéria jako součást generálního kapitanátu Guatemala.

Honduras vyhlásil nezávislost na Španělsku 15. září 1821. O rok později byl vzniklý stát podroben Mexikem. Mezi roku 1823 a 1839 byl součástí Spojených středoamerických provincií. Během 19. století proběhlo několik dalších nepříliš úspěšných pokusů o vytvoření federace středoamerických států. Honduras je nyní zcela nezávislým státem.

Zajímavosti: Honduras byl Aztéky nazýván Lugar de cordonices – Místo křepelek. Na ostrově Roatán, který je součástí souostroví Isla de le Bahía, žije malá československá komunita.

Tudy tančila píseň:

13.6.2015 Estadio Chochi Sosa Tegucigalpa

CHeFp7HWsAAlwR5

Při bližším pohledu zjistíte, že v době koncertu pršelo, ale že to nikoho neodradilo a Chayanne zpíval před vyprodaným stadionem.

 

 

Večeře na Portoriku

b89c4f8535f5dd9c04c390eb331c3644-473x630-30.6.2015promenádanagueba portorikolangustykvečeři

En el menú de esta noche tenemos langostas!!! Les mando un abrazo desde mi tierra!! Mi gente bonita, les mando un beso desde el malecón de Naguabo, Puerto Rico! No hay nada como unos días de vacaciones en mi tierra para recargar las pilas.

El tour En Todo Estaré ya casi arranca de nuevo en Bogotá este 9 de julio, pero hoy estoy disfrutando lo rico de Puerto Rico… ¡sobre todo estas langostas! ¡Mira que enormes son, ya me las comí!

Nos vemos muy pronto en la gira, ¡no me fallen!

V nabídce dnes večer máme humry !!! Moji krásní lidé, já posílám polibek z promenády v Naguabo, Puerto Rico! Nic mě nepovzbudí tak, jako pár dní dovolené v mé zemi.

Brzy budu zpět na turné a začnu v Bogotě dne 9. července, ale dnes se těším z bohatství Puerto Rico zejména těchto langust! Hele, ty jsou obrovské, a snědl jsem je!

Brzy nashledanou na turné!

El Salvador

indexOficiální název je Salvadorská republika (Repúblika de El Salvador)

Je to nejmenší země Střední Ameriky. Salvador hraničí s Guatemalou, Hondurasem a na západní části má přístup k Pacifickému oceánu. Je plný vzácných památek mayské civilizace a významných staveb španělského středověku. El Salvador disponuje impozantní přírodou tropického deštného pralesa, z něhož vystupují dominantní vulkány a vysokohorská jezera se svojí tajuplnou faunou a flórou. Má zajímavou a komplikovanou historii.

Rozloha Salvadoru je 21 040 km čtverečních, žije zde 6,2 milionu obyvatel, měnou je USD.

Úředním jazykem je španělština, k ostatním nejčastěji používaným jazykům patří angličtina (převážně v turistických centrech), náhuatl a mayské jazyky .

Hlavním městem je San Salvador, založený roku 1525. San Salvador, představuje průřez původních mayských tradic, španělské katolizace a hrdé současnoti země.

Nejzajímavější místa: Národní park Cerro Verde – lze zde vystoupat na vrchol sopky Santa Ana, v jejímž kráteru se ukrývá jezero neuvěřitelně zelené barvy.

images

La Palma- La Palma je barevné městečko poblíž honduraských hranic. Je zvláštní tím, že se v něm usídlil umělec Fernando Llort a naučil místní malovat a přivydělat si. Téměř každý dům je nádherně ozdoben, v parku jsou krásné mozaikové lavičky.

Joya de Cerén – významná památka, jediná v Salvadoru, která se dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jde o pravěkou vesnici, kterou zasypal sopečný popel, a tak ji zakonzervoval pro budoucí generace podobně jako italské Pompeje.

Něco z historie: Salvador byl v dávné minulosti součástí Mayské říše a jsou zde pozůstatky jejich starodávných měst. V letech 1524-33 byla indiánská říše Pipilů, Cuzcatlán dobyta Španěly a stala se součástí vícekrálovství Nového Španělska. Na tomto území vznikl San Salvador a Sonsonate. Sonsonate roku 1560 připadlo kapitanátu Guatemala.
15. září 1821 získalo území samostatnost a po zhroucení Mexické říše (1823) se San Salvador a Sonsonate spojily ve stát Salvador, který byl v letech 1821-39 součástí Spojených středoamerických provincií. Poté následovalo období konfliktů, převratů, politické nestability a posilování vazby na USA. Roku 1931 byl první pokus, který měl vést k demokracii, avšak byl následován řadou vojenských diktatur.

Tudy tančila píseň:

11.6.2015 Gimnasio Nacional San Salvador

11401537_1680462498839313_3286076386392976875_n

 

Guatemala

indexOficiální název země Guatemala (República de Guatemala)

Název Guatemala pochází od indiánského slova v nahuatlu Cuauhtemallan, které znamená místo (země) obklopené stromy (lesy), protože téměř polovinu státu pokrývají tropické lesy.

Guatemala hraničí s Mexikem, Belize, Hondurasem a Salvadorem, země má 400 km pobřeží.

Rozloha Guatemaly je 1,5* větší než rozloha České republiky – 108 889km čtverečních. Žije zde 14,7 milionu obyvatel, měnou je guatemalský quetzal.

Úředním jazykem je španělština, v turistických střediscích se hojně používá angličtina. Často používané jsou také mayské jazyky – např.akateko, mam, xinka ad. (celkem 21).

Hlavním městem je Ciudad de Guatemala, město založené roku 1776 jako Nueva Guatemala dela Asunción.

Největší zajímavosti Guatemaly: Antigua- Bývalé hlavní město Guatemaly založené v roce 1543, jež bylo v roce 1773 značně poškozené zemětřesením Nikdy nebylo obnoveno do své tehdejší krásy a významnosti. Od roku 1979 je zapsána na seznamu UNESCO.

Jezero Atitlan – v podstatě zatopený sopečný kráter, pod jeho hladinou se ukrývá starobylé mayské město Samabaj, objevené až v roce 1996.

Tikal- Majestátní ruiny mocného mayského města, jednoho z nejdůležitějších center zdejší civilizace, jejíž vrchol se datuje přibližně do 4. až 10. století. V Tikalu žilo v dobách jeho největší slávy kolem padesáti tisíc lidí, kteří obývali úctyhodné tři tisícovky budov na ploše téměř dvaceti kilometrů čtverečních.

Quiringa- bohaté archeologické naleziště. Quiringa byla osídlena od 2. stol. a v 8. století se stala hlavním městem prosperujícího státu. Ruiny města obsahují památky z té doby, včetně působivé série vytesaných stél a kalendářů, které jsou hlavní zdrojem pro studium mayské civilizace.

Něco z historie:

10 000 př.n.l.: První lidé osidlují území Guatemaly

2000 př. n.l.: Počátek civilizace Mayů

600 př.n.l.- 100 n.l.: Vrcholná doba Mayů. Město El Mirador má v době největšího rozkvětu přes 100 tisíc obyvatel. Náhle však zaniká (první kolaps mayské říše). Poté začíná rozkvétat mayská kultura znovu, ale tentokrát v okolí města Tikal. Na rozdíl třeba od Inků měli Mayové vlastní písmo.

8 – 9 stol. n.l.: Za nejasných okolností království Mayů kolabuje. Možnými důvody pádu jsou změna klimatu, politické problémy…. Nově vzniká celá řada samostatných mayských států.

1523: Pedro de Alvarado přivádí ze severu Španěly na území dnešní Guatemaly. V tuto dobu proti sobě mayské státy vedou nespočet válek. Někteří mayové se kolonizátorům podrobí, jiní se jim vzepřou. Ve třicátých letech je většina revolt potlačena. Poslední mayský národ Itzá – v oblasti Peténu – si udržuje nezávislost po více než 100 let a podaří se ho pokořit až v roce 1697.

Tudy tančila píseň:

9.6.2015 Estadio Ejercito Ciudad de Guatemala

11013409_925982560797913_6563733697899859064_n

Feliz cumpleaňos Chayanne

Chayanne miluje své fanoušky a nikdy nezapomene svou lásku k nim projevit. Jak poděkováním za úžasnou atmosféru na koncertě, tak přáním třeba k Novému roku, Velikonocům atd. A jeho fanoušci mu lásku oplácejí. Jak vyprodanými stadiony, tak nákupy jeho CD, zaplněnými ulicemi všude, kde se Chayanne objeví ap.

Čím však fanoušci projevují svou lásku k Chayanne nejvíce? Každý rok na jeho narozeniny. Tisíce přání všeho nejlepšího ať ve formě  fotografií, videí, dárků, fotomontáží, blahopřání pronesených ve speciálních programech rádií celé Latinské Ameriky či pořádání virtuálních fiest.

Také já se připojuji:

Pro mě jste písní, jež duši pohladí, láskou, co v srdci nikdy chybět nesmí. Váš úsměv je světlem naděje a každý den prozáří, teplem, co vždycky zahřeje. Přeji hodně Božího požehnání, lásky, štěstí a splnění všech snů Nany.

Para mí son las canciones que acarician el alma, el amor lo que el corazón nunca se debe perder. Tu sonrisa es la luz de la esperanza brilla todos los días y los suministros, como siempre caliente. Muchas gracias. Ojalá todas las bendiciones de Dios, el amor, la felicidad, y el cumplimiento de los sueños, Nany.

I vy můžete poslat svá blahopřání na

Chayannův twitter

Mexiko

mexiko-vlajka

Tudy tančila píseň:

  1. 2. 2015 – El Domo San Luis Potosí

19.-20.2. a 27.-28.2.2015 – Auditorio Banamex Monterrey,

  1. a 25.2. 2015 – Auditorio Telmex Guadalajara

4. 6. 7. 11. 12. 15.3.2015 – Auditorio Nacional México City
14.3.2015 – Centro Expositor Puebla

Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos se rozprostírají na území mezi Karibským mořem a Tichým oceánem. Přímořský stát Mexiko zabírá severní část Střední Ameriky. Rozloha mexického území je téměř 2 milióny kilometrů čtverečních. Nejnižším bodem je proláklina nedaleko Mexicali. Nejvyšším bodem je hora Pico de Orizaba nebo-li Citlaltépetl s výškou 5636 m.
Úředním jazykem je španělština, v některých částech se dorozumíme i anglicky. Mexická španělština má slovník obohacen o řadu slov převzatých z indiánských jazyků – náhuatl (aztéčtina), tzotzil a ostatní mayské dialekty, kterými se dorozumívají především Indiáni a kmeny žijící mimo centrální část.Hlavním městem Mexika je Mexico City, španělsky Ciudad de Mexico, druhé největší město na světě. Historické centrum města bylo právoplatně zařazeno do seznamu kulturního bohatství UNESCO. Srdcem nejen hlavního města, ale celé země, je jedno z největších náměstí světa, které je místními obyvateli nazýváno Zocalo.

V Mexiku žije přes 112 milionů obyvatel, měnou je peso.

Mexiko je různorodá země s barvitou kulturou. Nabízí krásnou přírodu,ducha koloniálních měst, koupání v Karibiku či Tichém oceánu a obrovské množství památek z indiánských dob. Například poloostrov Yucatán byl v minulosti nejrozsáhlejším územím obývaným Mayi a jsou zde četné mayské památky.
Malá zajímavost: nejluxusnější nákupní třída v celé Latinské Americe je právě v Ciudad de Mexico a jmenuje se – Avenida Presidente Masaryk.

Chayanne a Mexiko:Pro Chayanne znamená Mexiko hlavně odstartování jeho sólové kariéry v době, kdy mu bylo 15 let. Později zde natáčel např. telenovelu Volver A Empezar, hraje v ní sám sebe. Tato telenovela získala ohodnocení v Premios TVyNovelas za nejvyšší sledovanost.

V roce 2014 natočil na poloostrově Yucatán nejdříve video pro podporu turismu. O pár týdnů později se vrátil na Yucatán natočit videoklip ke své písni „Madre Tierra“ z nového alba En Todo Estaré.